Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони


Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ е неправителствена организация с идеална цел. Тя работи в партньорство с държавната администрация, общините и граждански организации в прилагане на приоритетите на Програма ДНЕВЕН РЕД /АГЕНДА/ 21 на ООН, на Стратегията за устойчиво развитие на Европейския Съюз, на дългосрочните национални и обществени интереси на българската нация и в подкрепа на успешното интегриране на Република България в Европейския Съюз.

Основни задачи

 • Въвеждане на Единна национална база пространствени данни и интегрирано управление на територия, население и ресурси, като основа на устойчивото развитие и стратегическо планиране;
 • Въвеждане на добри практики за развитие на гражданското общество, включително подкрепа и участие в разработване и прилагане на общинска и регионална политика за устойчиво развитие, в София и други градове в България;
 • Местен Модел за Устойчиво развитие и Евроинтеграция - Екозона "София-Изток", неговото развитие за региона на град София, както и на съпътстващи пилотни проекти, в рамките на приоритетите на 6-та и 7-ма рамкови програми на Европейския съюз;
 • Подкрепа и участие в развитието на евроинтеграционния процес на местно ниво и международното сътрудничество за изграждане на информационното общество и съпътстващи научно-приложни инициативи;
 • Изграждане на Регионален Информационен Център, и ГИС основано управление на т.н. модел "ЕКОЗОНА", за град София, региона и други градове;
 • Трансфер и разпространение на познания и умения по въвеждане на екологосъобразни и енергоефективни иновационни технологии;
 • Подготовка и развитие на инвестиционни инструменти и мониторингови механизми, в подкрепа на целите на устойчивото развитие и процеса на интеграция в Европейския Съюз.

Управителен съвет

 • Aсен Дюлгеров - председател
 • Кристиян Миленов - изп. директор
 • Емил Кало
 • Иван Филипов
 • Петко Петков

НАГОРЕАдрес:

ул. "Кокиче" 9,
София, 1164, България
Тел +359 2 470 9075
Тел +359 2 470 9672
Факс +359 2 470 9075
Въпроси и предложения на е-mail:
office@asde-bg.org


Връзки

Новини

Март 2016

ЗА ДОСТОВЕРНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ И ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
На основата на натрупания опит и оперативен капацитет по европейски и национални научно-приложни конкурси и програми АУРЕ, в съдружие с партниращи организации, предлага следната услуга на държавната администрация и българските общини: Сравнение на верността на цифрови карти, по отношение на някои аспекти на тематичната и графичната информация – кадастър и карти за възстановена собственост (КВС).
Още . . .

Март 2016

ОБЩЕСТВЕНА МЕДИЯ „ЕКОВИЗИЯ“
Обществена кабелна телевизия за активизиране на гражданското участие, деловите среди и местните власти в процесите на евроинтеграция....
Още . . .

Март 2016

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
От името на сплотения колектив на АУРЕ, пожелаваме на всички приятели и колеги здраве и щастие!
Като потомствени европейци(да не забравяме, че първоначално името Европа се е употребявало само за Балканския полуостров) и отчитайки холандското шестмесечно председателство...
Още . . .

Август 2015

ПЛИСКА - РАЗМЕРЪТ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ!
Това лято, археологическите разкопки в Плиска, появата на вода в кладенеца в Голамата базилика и широко-оповестените в средствата за масова информация поливни ритуали, предизвикаха много разнопосочни мнения.
Няма да коментираме или тълкуваме споделени пророчески визии, нито ще оспорим правото на всеки народ да опазва и възстановява своята материална памет.
Наред с това, обаче не можем да не вземем отношение по принципни исторически доказани факти.
Ние твърдим, че незаслужено се оспорват мащабите на цивилизованост на старите българи, достигнато величие и значимост за съвременната Европейска цивилизация.
Още . . .

Май 2015

Университета за национално и световно стопанство (УНСС) организира Международната конференция за бедствия и управление на извънредни ситуации (ICNDEM 2015), която ще се проведе от 04ти до 06ти Ноември 2015 в УНСС, София, България.
Още . . .


Университета за национално и световно стопанство (УНСС) организира Пета Международна конференция по прилагането на информационните и комуникационни технологии и статистика в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2015), която ще се проведе oт 13ти до 14ти Ноември 2015 в УНСС, София, България.
Още . . .


Връзка към Информационната система "SmartCover" и съпътстващата я архитектура
Предоставяме достъп Информационната система SmartCover и съпътстващата я архитектура, която предоставя услуги, основани на пространствени данни в уеб-гис среда. SmartCover е уникална за България и за Европейския Съюз...
Още . . .

Октомври 2014

Месечен бюлетин за URBAN-API, Април, 2014 година
Предоставяме достъп до Месечния бюлетин за URBAN-API, 7РП на ЕС, с давност от Април, 2014 г.
Още . . .

Август 2014

ОБЯВА ЗА РАБОТА към Клъстер Иновационни и Екологични Технологии – „Зелено Строителство и ВЕИ”
КЛЪСТЕРА стартира процедура за подбор на персонал в рамките на изпълнение на проект на проект BG161P0003-2.1.04 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Краен срок за подаване на документи: до 27.08.2014 г. Още . . .

Януари 2014

Поздравително писмо и плакет-награда от JRC получи АУРЕ, отнонсно награда за най-добрър плакат във Вилнюс
На 19-та ежегодна конференция, организирана във Вилнюс, Литва, от Европейската комисия – European Commission DG JRC-IES – MARS UNIT, на тема „НОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА“, АУРЕ получи поздравително писмо и плакет-награда за най-добър постер.
Още . . .